Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon
+31343725165

Ierland kampt met een tekort aan sociale woningen

Terwijl de huisvestingsbehoefte in Ierland enorm is, is het aanbod van sociale woningbouw er juist erg laag. Om de enorme behoefte aan huisvesting beter te kunnen vervullen heeft de Ierse regering in 2016 het actieplan ‘Rebuilding Ireland’ gelanceerd; een strategie om de huisvestingscrisis te beteugelen.

Wat is ‘Rebuilding Ireland’?

‘Rebuilding Ireland’ is een actieplan van de Ierse regering dat is ontworpen om het woningtekort van het land drastisch aan te pakken. Onderdeel van het ‘Rebuilding Ireland’ actieplan is de ‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing’ regeling.

De‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing’ regeling

De ‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing Scheme’ is één van een reeks maatregelen die zijn ingevoerd in het kader van: ‘Rebuilding Ireland, an action plan for housing and homelessness’, gericht op niet-publieke investeringen om sociale woningbouw op schaal te realiseren.

De regeling biedt lokale autoriteiten de mogelijkheid om woningen te leasen van vastgoedontwikkelaars en investeerders op een manier die voor alle partijen het beste resultaat oplevert.

100% gegarandeerde huurinkomsten voor de duur van 25 jaar

Voor de Ierse regering staat een zo snel mogelijke oplossing voor het tekort aan sociale huisvesting centraal, terwijl het bij vastgoedontwikkelaars en investeerders vooral om zekerheid en garanties draait. Om die twee doelstellingen bijeen te brengen kunnen vastgoedontwikkelaars en investeerders sociale woningen aanbieden aan de Ierse regering om in aanmerking te komen voor de ‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing’ regeling.

Als het aangeboden vastgoed voldoet aan de voorwaarden van deze regeling, dan sluit de Ierse regering een leaseovereenkomst voor 25 jaar af met de eigenaren van het vastgoed.

Wilt u meer diepte informatie over 'Rebuilding Ireland'?

Onze werkwijze is simpel: kopen en doorverkopen

Onze partner koopt vastgoed waarbij van tevoren door Due Diligence is bepaald dat het daadwerkelijk in aanmerking gaat komen voor de leasing regeling. Vervolgens wordt het vastgoed in eigen beheer opgeknapt zodat het klaar is om te worden verhuurd. Wanneer het vastgoed eenmaal is opgeknapt en aan alle eisen voldoet wordt een 25-jarige – onbreekbare – lease van de Ierse regering verkregen.

Als laatste stap om de buy/sell strategie te voltooien wordt het vastgoed per direct doorverkocht aan institutionele partijen die zich reeds contractueel aan onze partner hebben verbonden.

Zekere exit-strategie: doorverkoop al vastgelegd

Bij vastgoedbeleggingen is het realiseren van een succesvolle exit-strategie een van de belangrijkste onderdelen; tijdige helderheid over de verkoop van het vastgoed (met antwoord op de vraag aan wie, tegen welke prijs en op wat voor termijn het kan worden verkocht) bepaalt namelijk grotendeels uw rendement. Bij ons is deze exit-strategie tevoren reeds bekend en bepaald.

Onze partner heeft met een in het VK gevestigd pensioenfonds contractueel een afname van vastgoed afgesproken ter waarde van € 150 miljoen. Ten tweede heeft onze partner ook contractuele afnameovereenkomsten met andere fondsen die willen profiteren van het vaste rendement op 25 jaar op lange termijn. Deze partij koopt het vastgoed meteen na oplevering en betaalt bovenop de waarde van het vastgoed een premie voor de overname van 25 jaar aan gegarandeerde (huur)inkomsten.

Een bijzondere emissie met keuze voor iedereen