Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon
+31343725165

Participeren als privépersoon

Mededeling voor participanten: Op elke eerste dag van de nieuwe maand plaatsen wij voor alle deelnemende participanten de aangekochte obligaties. Dit betekent dat u één keer per maand kunt instappen en uw belegging kunt starten.

Om op de eerstvolgende instap-dag ook uw belegging te starten dienen wij uw online registratie, benodigde bijlagen en aankoopbedrag voor de 20ste van de maand te hebben ontvangen.

Naam participant

Adresgegevens participant

Contactgegevens participant

Legitimatiegegevens participant

Verklaring belastingplicht participant

Naam medeparticipant

Adresgegevens medeparticipant

Contactgegevens medeparticipant

Legitimatiegegevens medeparticipant

Verklaring belastingplicht medeparticipant

Bankgegevens

U dient de betaling te verrichten vanaf het bankrekeningnummer dat u hierboven opgeeft. Deze bankrekening dient op naam van de participant te staan.

Verificatie herkomst van gelden

S.v.p. hieronder een keuze maken en in alle gevallen een nadere omschrijving geven.

Participatiegegevens

Vastgoedobligatie I

Vastgoedobligatie II.

Bepalingen

Memorandum & Obligatievoorwaarden
Op de relatie met Vermogensbeheer Pro B.V., de Stichting Obligaties Langbroek en ondergetekende zijn de memorandum en de obligatievoorwaarden van toepassing. Door ondertekening van dit deelnameformulier verklaart u zorgvuldig kennis te hebben genomen van de inhoud van het memorandum en de obligatievoorwaarden en in het bijzonder de risico's verbonden aan een investering in deze vastgoedobligatie.

US person
Door ondertekening verklaart u tevens geen "US person" te zijn, in de zin van FATCA regels. U bent een US person indien u: een Amerikaans paspoort heeft, in de VS woont, een naar Amerikaans recht opgericht of gevestigd bedrijf heeft, grond bezit in de VS, of als u op enig andere manier belastingplichtig bent in de VS. 

Persoonsregistratie
Door ondertekening verklaart u dat bovenvermelde persoonsgegevens juist en volledig zijn en u stemt ermee in dat deze in een persoonsregistratie worden opgenomen. Wij waarborgen uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie ook de privacyverklaring van Vermogensbeheer Pro B.V..

Akkoord

Heeft u vragen of wenst u ondersteuning, neem dan contact met ons op.

Vermogensbeheer Pro B.V.

Langbroekerdijk A 26

3947 BH, Langbroek

T: 0343 725 156

E: info@vermogensbeheer.pro 

 

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur - 18.00 uur.


Citibank Europe plc.

U kunt voor de aankoop van uw obligaties de onderstaande bankgegevens gebruiken.

 

Begunstigde: St. Obligaties Langbroek

IBAN: NL83CITI7003121526

BIC/SWIFT: CITINL2XXXX

O.v.v. Uw naam & obligatienummer(s)


Formulier uitprinten?

Dat kan. Dit formulier kunt u zelf uitprinten en ingevuld versturen naar:

compliance@vermogensbeheer.pro

 

Inschrijfformulier privépersoon vastgoedobligatie I

 

Inschrijfformulier privépersoon vastgoedobligatie II

Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).

icos